Coronavirus Update

Vanaf 11 mei zal onze praktijk onder aangescherpte voorwaarden worden hervat voor reguliere patiëntenzorg. Wij voeren het beleid dat wij alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Voordat we u kunnen behandelen, zijn de volgende vragen leidend.
•  Heeft u nu corona?
•  Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
•  Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
•  Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38C)?
•  Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
•  Bent u in thuisisolatie?
•  Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Is uw antwoord op alle bovenstaande vragen nee? Dan bent u van harte welkom in onze praktijk en kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.

Is uw antwoord op (een van de) bovenstaande vragen ja? U kunt alsnog contact met ons opnemen. Wij kunnen u op afstand, via een telefonisch consult, een behandeling aanbieden.

Iedereen die bij ons een abonnement heeft voor fysiotraining, kan momenteel alleen via afspraak komen trainen.

Wij hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben en willen u bij voorbaat bedanken voor uw medewerking en begrip.

Wij zien u graag bij ons in de praktijk!

Met vriendelijke groet,

Team Medisch Training Centrum Statenkwartier